7th September 2013 Cat: Tesis with Comments Off

Pidato Bahasa Jawa – Perpisahan Sekolah adalah salah satu contoh Pidato Bahasa Jawa – Perpisahan Sekolah kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Pidato Bahasa Jawa – Perpisahan Sekolah untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Pidato Bahasa Jawa – Perpisahan Sekolah full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Pidato Bahasa Jawa – Perpisahan Sekolah dalam bentuk PDF secara gratis.

Pidato Perpisahan Sekolah Bahasa Jawa

Ingkang dahad kinormatan Bapak Kepala Sekolah SMPN 22 Surabaya, Bapak ugi ibu guru, staf TU, Lan konco-konco ugi adek-adek sedaya kemawon ingkang kula tresnani.
Sapisan, monggo kita sedaya sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung, Ingkang sampun maringaken nikmat kewarasan dumateng kita sedaya. Dados kita sedaya saget sesarengan kempal dhateng adicara perpisahan siswa kelas 9 sapunika. Kula siswa kelas 9E ingkang tinanggenah guru kagem mewakili konco-konco kelas 9 kagem ngaturaken matur sembah suwun kula sakonco namung saget ngaturaken ucapan matur sembah nuwun kagem sedaya bapak ibu guru ingkang sampun mbulawantah kula sakonco dangunipun tigang warsa dateng pawiyatan menika. Kula sakonco inggih badhe nyuwun pangestunipun supados kula sakonco saget nglebeti pawiyatan enggal ingkang sae ingkang sampun dhados tujuan kula sakonco. Ugi supados kula sakonco saget dados tiyang ingkang migunani kagem keluarga, masyarakat, ugi bahasa lan negara. Sejatosipun kula sakonco kraos awrat sanget kagem nilaraken pawiyatan menika. Kula inggih gadhah sekedik pesen kagem adek-adek kelas 7 kaliyan 8 supados sinal ingkang sregep sinau supados saget wujudaken cita-cita nipun ugi dados lare ingkang lanthip.

Cekap semanten saking kula, manawi anggen kula sakonco kagungan sisip sembering. Ingakang klenthu, kula nyuwun agunge panga puten dumateng sedaya kanawon. Kula aturaken matur sembah suwun

Pidato Bahasa Jawa – Perpisahan Sekolah adalah salah satu contoh Pidato Bahasa Jawa – Perpisahan Sekolah kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Pidato Bahasa Jawa – Perpisahan Sekolah untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Pidato Bahasa Jawa – Perpisahan Sekolah full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Pidato Bahasa Jawa – Perpisahan Sekolah dalam bentuk PDF secara gratis.

pidato bahasa jawa perpisahan sekolah kelas 6,pidato bahasa jawa perpisahan kelas 9,contoh pidato bahasa jawa perpisahan sekolah,naskah pidato bahasa jawa perpisahan sekolah,pidato bahasa jawa perpisahan sekolah,pidato bahasa jawa perpisahan kelas 6,pidato perpisahan sekolah bahasa jawa,contoh pidato perpisahan kelas 6 dalam bahasa jawa,susunan acara perpisahan sekolah dalam bahasa jawa,teks pidato bahasa jawa perpisahan sekolah